II Zawody Nocna Straż 2016 – 5 XI

W ciągu dnia i po zmroku!

II EDYCJA ZAWODÓW STRZELECKICH “Nocna Straż 2016”

– 5 listopada 12:00-20:00

Czyli możliwość wzięcia udziału w konkurencjach zarówno w ciągu dnia jak i po zmroku.

Konkuruj w dwóch klasach!

 • klasa przyrządów mechanicznych
 • klasa przyrządów optycznych
 • konkurencja zespołowa (team 4-osobowy)

Chcesz wziąć udział we wszystkich konkurencjach? Nie ma problemu – zapisz się na wszystkie w formularzu!

Z uwagi na ograniczony czas trwania zawodów oraz możliwości organizacyjne, liczba startujących w poszczególnych konkurencjach jest ograniczona do xx osób dla każdej z konkurencji, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

Tryb pojedynku – precyzja, technika oraz czas!

Wszystkie konkurencje prowadzone będą w trybie pojedynku, w którym tylko jeden z zawodników z pary (bądź jedna drużyna) przechodzi do następnego etapu!

Rozwiązanie mające na celu elimininacje różnic, pomiędzy precyzją a dynamiką.

Jesteś widzem i nie bierzesz udziału w zawodach? Zapłacisz 5zł i będziesz obserwatorem!

Wjazd na strzelnicę następuje na podstawie listy zapisów, w której prosimy o podanie również numeru rejestracyjnego pojazdu i wszelkich danych potrzebnych do identyfikacji uczestnika.

ZASADY KONKURENCJI

Dział 1

Dział 2

Konkurencja “Przyrządy mechaniczne”:

 • Maksymalna ilość zawodników: 32;
 • Czas graniczny przebiegu: 1 minuta przygotowawcza + 2 minuty głównego biegu;
 • Amunicja: Centralny zapłon;
 • Typ: Karabin / karabinek;
 • Tylko przyrządy mechaniczne;
 • Postawa stojąca;
 • Koszt: 30zł / osoba za daną konkurencję;
 • Możliwość wzięcia udziału tylko z własną bronią i amunicją.

Opis konkurencji:

Zawodnicy startujący równolegle w tym samym czasie mają za zadanie:

 1. Wykonanie zadań specjalnych podczas przebiegu
 2. Jak najszybciej strzelić do wszystkich celów metalowych w kolejności od najbliższego do najbardziej odległego. Osoba, która trafi jako pierwsza najbardziej oddalony z celów metalowych przechodzi do następnego etapu.

Ilość celów metalowych: 4

Odległości celów metalowych od stanowiska strzeleckiego:

 1. 75 m
 2. 100 m
 3. 150 m
 4. 200 m

Konkurencja “Przyrządy optyczne”:

 • Maksymalna ilość zawodników: 32;
 • Czas graniczny przebiegu: 1 minuta przygotowawcza + 2 minuty głównego biegu;
 • Amunicja: Centralny zapłon;
 • Typ: Karabin / karabinek;
 • Tylko przyrządy optyczne;
 • Postawa stojąca;
 • Koszt: 30zł / osoba za daną konkurencję;
 • Możliwość wzięcia udziału tylko z własną bronią i amunicją.

Opis konkurencji:

Zawodnicy startujący równolegle w tym samym czasie mają za zadanie:

 1. Wykonanie zadań specjalnych podczas przebiegu
 2. Jak najszybciej strzelić do wszystkich celów metalowych w kolejności od najbliższego do najbardziej odległego. Osoba, która trafi jako pierwsza najbardziej oddalony z celów metalowych przechodzi do następnego etapu.

Ilość celów metalowych: 4

Odległości celów metalowych od stanowiska strzeleckiego:

 1. 75 m
 2. 100 m
 3. 150 m
 4. 200 m

Konkurencja “Drużynowa”:

 • Ilość zawodników w zespole: 4 osoby
 • Czas graniczny przebiegu: 1 minuta przygotowawcza + 5 minut przebiegu głównego
 • Amunicja: Centralny zapłon;
 • Typ: Karabin / karabinek;
 • Wszelkie przyrządy celownicze są douszczane;
 • Strzelający – Postawa stojąca;
 • Koszt: 30zł / osoba za daną konkurencję;
 • Możliwość wzięcia udziału tylko z własną bronią i amunicją.

Opis konkurencji:

Zespoły startujące równolegle w tym samym czasie mają za zadanie:

 1. Wykonanie zadań specjalnych podczas przebiegu całej drużyny – związane z pracą na fantomach.
 2. Jak najszybciej każdy z członków zespołu musi (w dowolnej kolejności) strzelić do celu metalowego w kolejności od najbliższego do najbardziej odległego. Zespół, który trafi jako pierwszy najbardziej oddalony z celów metalowych (jednocześnie wykonując zadania dodatkowe) przechodzi do następnego etapu.
 3. Tylko jedna osoba z drużyny może w tym samym czasie prowadzić ogień
 4. Konkurencja ma charakter sztafetowy!

Ilość celów metalowych: 4

Odległości celów metalowych od stanowiska strzeleckiego:

 1. 75 m
 2. 100 m
 3. 150 m
 4. 200 m

 FOR FUN: “Strzelanie nocne z użyciem noktowizji i oświetlenia taktycznego”:

 • Maksymalna ilość biorących udział: 30 osób;
 • Czas graniczny przebiegu: 1 minuta przygotowawcza + 2 minuty głównego biegu;
 • Amunicja: Centralny zapłon;
 • Typ: Karabin / karabinek / pistolet / rewolwer;
 • Przyrządy mechaniczne + przyrządy optyczne;
 • Postawa stojąca;
 • Możliwość użycia oświetlenia taktycznego tylko w trybie stroboskopowym;
 • Możliwość użycia dowolnych urządzeń noktowizyjnych;
 • Koszt: 30zł / osoba za daną konkurencję;
 • Możliwość wzięcia udziału tylko z własną bronią i amunicją.

STRZELANIE NOCNE PROSZĘ TRAKTOWAĆ JAKO KONKURENCJĘ “FOR FUN”

Opis konkurencji:

Zawodnicy startujący równolegle w tym samym czasie mają za zadanie jak najszybciej strzelić do wszystkich celów metalowych w kolejności od najbliższego do najbardziej odległego.

Ilość celów metalowych: 4

Odległości celów metalowych od stanowiska strzeleckiego:

 1. 75 m
 2. 100 m
 3. 150 m
 4. 200 m

Zasady wszystkich konkurencji:

 1. Na całym obiekcie obowiązują zasady określone odrębnymi regulaminami, które każdy z uczestników podpisuje po pojawieniu się na miejscu. Nie podpisanie regulaminu oznacza brak możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 2. Teren, na którym odbywają się zawody, podzielony jest na 3 strefy.
 3. Strefa ogólną
 4. Strefa przygotowawczą
 5. Strefa bezpieczna (safety area)
 6. W strefie ogólnej broń palna długa powinna znajdować się w walizce lub torbie przystosowanej do przenoszenia w stanie rozładowanym (bez podpiętego magazynka i z pustą komorą nabojową), broń krótka w stanie rozładowanym w kaburze lub walizce.
 7. Wzięcie, wyjęcie, podniesienie broni z ziemi w strefie ogólnej, może odbyć się tylko za zgodą sędziego głównego w wyjątkowych sytuacjach.
 8. W strefie przygotowawczej, broń w stanie rozładowanym może znajdować się poza walizką lub torbą, wyłącznie z lufą skierowaną ku górze oraz z umieszczoną flagą bezpieczeństwa w komorze nabojowe.
 9. W strefie bezpiecznej (safety area), zawodnicy mogą wyjmować  i wkładać do pudełka oraz wkładać do kabury nie naładowaną broń, ćwiczyć strzelanie na sucho z broni nie naładowanej, ćwiczyć wyjmowanie (wymianę) pustego magazynka oraz przeładowywanie nie naładowanej broni, rozkładać, czyścić, naprawiać, przeglądać itp. broń i akcesoria.
 10. Wyjęcie broni z kabury/pokrowca może nastąpić jedynie po wkroczeniu do strefy bezpiecznej (safety area).
 11. Po żadnym pozorem nie mogą być wnoszone do strefy bezpieczeństwa ani dotykane naboje do broni. Dotyczy to także nabojów ćwiczebnych i atrap.
 12. Obaj zawodnicy startują na wyraźne polecenie dźwiękowe sędziego głównego.
 13. Przy każdym ze strzelających obecny będzie sędzia pomocniczy, który kontroluje sytuację przy samym strzelającym daje sygnał dla sędziego głównego o gotowości uczestnika.
 14. Jeżeli któryś z sędziów przerwie strzelanie komendą „STOP”, strzelanie musi zostać bezwzględnie przerwane na wszystkich stanowiskach, z których prowadzone jest strzelanie.
 15. Wszyscy uczestnicy strzelania umieszczają na ramieniu bądź innym specjalną opaskę odblaskowo-świetlną zapewnianą przez organizatora zawodów w celu bezpiecznej identyfikacji oraz ułatwienia organizacji zawodów po zmroku.
 16. Zawodnicy mają do wykorzystania czas 3 minut, z czego pierwsza minuta jest czasem przygotowawczym zawodnika przy stanowisku a następne dwie minuty to czas na oddanie strzałów do wszystkich 4 celów metalowych.
 17. Konkurencja polega na strzeleniu do 4 celów metalowych ustawionych na dystansie 75, 100, 150, 200 metrów w kolejności od najbliższego do najdalszego w ramach czasowych określonych punktem 13.
 18. Podczas startu konkurencji każdy z uczestników musi naładować magazynek daną ilością amunicji określoną dla każdej z tury a następnie oddać strzały do celów metalowych nie przekraczając wyznaczonego czasu.
 19. Do następnego etapu przechodzi osoba, która szybciej trafi ostatni cel ustawiony na dystansie 200m po wykonaniu wszystkich poprzednich zadań przewidzianych przez organizatora.
 20. W przypadku, zakończenia amunicji lub czasu przeznaczonego na konkurencję, wygrywa zawodnik, który w krótszym czasie trafił dalszy cel od przeciwnika.
 21. W przypadku, gdy zawodnicy zakończą konkurencję trafiając cel na tym samym dystansie, o awansie decyduje czas.
 22. Ocena/ Porównanie czasu następuje przez sędziów bocznych przy każdym z zawodników.
 23. Sędzia główny po uprzedniej konsultacji z sędziami bocznymi informuje o wyniku danego pojedynku.
 24. Ilość amunicji ograniczona jest do poszczególnych etapów danej konkurencji:
  1. Podczas pierwszej tury zawodników, ilość amunicji nie może przekroczyć 15 (piętnastu) sztuk na każdego z uczestników.
  2. Podczas drugiej tury zawodników, ilość amunicji nie może przekroczyć 10 (dziesięciu) sztuk na każdego z uczestników.
  3. Podczas trzeciej tury zawodników, ilość amunicji nie może przekroczyć 8 (ośmiu) sztuk na każdego z uczestników.
  4. Podczas czwartej tury zawodników, ilość amunicji nie może przekroczyć 7 (siedmiu) sztuk na każdego z uczestników.
  5. Podczas piątej tury zawodników, ilość amunicji nie może przekroczyć 5 (pięciu) sztuk na każdego z uczestników.
 25. Punkt .15 nie ma zastosowania do „Strzelanie nocne z użyciem noktowizji oraz oświetlenia taktycznego”.
 26. Czas przygotowawczy służy zawodnikom do przygotowania się do biegu ocenianego.
 27. Nie istnieje możliwość oddania strzałów próbnych podczas czasu przygotowawczego zawodnika.
 28. Oddanie strzałów próbnych będzie możliwe przed pierwszą konkurencją i w czasie określonym na miejscu przez organizatorów odpowiednio wcześniej.
 29. Bieg główny konkurencji rozpoczyna specjalny sygnał dźwiękowy kierowany przez sędziego głównego zawodów.
 30. Wszystkie strzały oddane zostać muszą z postawy stojącej.
 31. Dozwolone jest użycie okien strzelniczych jako podpórki podczas prowadzenia ognia.
 32. Prowadzenie ognia możliwe jest tylko w miejscu określonym przez oznaczenia umieszczone na ziemi na stanowisku strzeleckim.
 33. W trakcie przeprowadzania poszczególnych konkurencji dozwolone jest używanie: pasów mocowanych do broni, rękawic, kombinezonów.
 34. Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji.
 35. Na terenie strzelnicy obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa zgodne z regulaminem strzelnicy oraz pozostałymi regulaminami określonymi przez organizatora.
 36. Opłaty związane z startem w zawodach przyjmowane będą w dniu zawodów do godziny 12:30 w biurze zawodów w czasie rejestracji zawodników.
 37. Płatność za udział w zawodach możliwa jest tylko w formie gotówki.
 38. Ze względu na wymogi formalne oraz celem zapewnienia odpowiedniej ilości środków technicznych, ostateczny termin zgłoszenia udziału w zawodach ustala się na dzień 3 listopada  2016 roku (do godziny 23:59) i jest terminem nieprzekraczalnym.
 39. Zawody zostaną rozegrane, niezależnie od panujących warunków pogodowych.
 40. W zawodach mogą brać udział członkowie stowarzyszeń strzeleckich jak i
  prywatni posiadacze broni wyłącznie z własną bronią palną.
 41. Nie zastosowanie się do regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 42. Start na sygnał dźwiękowy lub klepnięcie w ramię sekundanta (na życzenie strzelca).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Na terenie strzelnicy mogą przebywać tylko osoby wcześniej zgłoszone poprzez formularz rejestracyjny. Na zawody zabieramy ze sobą dowód osobisty (w przypadku nieletnich legitymację szkolną).
 2. Osoby niepełnoletnie w czasie trwania zawodów muszą być pod opieką opiekunów prawnych.
 3. Na terenie strzelnicy obowiązkowo należy korzystać z ochrony oczu (okulary ochronne) oraz ochronniki słuchu. Osoby bez okularów ochronnych zostaną wyproszone ze strzelnicy. Dotyczy to zarówno zawodników, jak i widzów.
 4. W dniu zawodów każdy z zawodników i widzów będzie musiał zapoznać się z regulaminem strzelnicy.
 5. Impreza odbywa się na terenie strzelnicy wojskowej i w czasie trwania zawodów obowiązują przepisy wojskowe.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!